Salamander

Salamandern finns i ett hundratal olika arter och två av dem lever i Norden, större och mindre Vattensalamander. Salamandern är fridlyst och lever oftast i isolerade bestånd. Många gånger återfinns de långt ifrån vatten, vilket kan äventyra ett helt bestånds existens vid negativ påverkan. Anläggning av nya dammar och våtmarker ger dock hopp om artens överlevnad.

Salamandern som husdjur

Huden hos Eldbukssalamanderns är känslig och den bör inte tas upp ur terrariet i onödan. Den behöver ett terrarium med både en våt- och en torrdel. Dessutom vill den ha en temperatur på runt tjugo grader. Terrarier kan vara dyra i inköp och det kan löna sig att bygga ett med fönster från någon leverantör. Instruktioner finns att få på nätet.

En amfibie

Salamandern är en amfibie, det vill säga den lever både i vatten och på land. Sina ägg lägger Salamandern på undervattensväxters blad. Den Större salamandern lägger mycket möda på att vika varje blad runt varje ägg för att skydda det. Den Mindre salamandern bryr sig inte om det tidskrävande arbetet. Femtio procent av den Större salamanderns ägg utvecklas aldrig, vilket tros bero på en flera miljoner år gammal genetisk defekt. Trots detta har den lyckats överleva.

Salamanderns liv

På dagarna tycker den Större salamandern om att vistas nära dammens botten och syns bara när den kommer upp för ett kvickt andetag. Den mindre håller sig närmare ytan, gärna i grunt solvarmt vatten. Den Större salamanderns är som mest aktiv nattetid men kan också lämna vattnet tillfälligt vid regn, för att jaga. Den Mindre salamandern gör inte det. Båda lever merparten av sina liv i skymundan. De kan hittas under stubbar och stenar,i högar med löv och till och med i sorkars och andra gnagares gångar. Är nätterna fuktiga och varma kan de ta sig så långt som en halv kilometer från sitt hemmavatten. En salamander kan bli så gammal som tjugofem år. Som husdjur är Eldbukssalamandern vanlig.