Salamander

Salamandern finns i ett hundratal olika arter och två av dem lever i Norden, större och mindre Vattensalamander. Salamandern är fridlyst och lever oftast i isolerade bestånd. Många gånger återfinns de långt ifrån vatten, vilket kan äventyra ett helt bestånds existens vid negativ påverkan. Anläggning av nya dammar och våtmarker […]

Reptiler i svenska djurparker

Oavsett om du har reptiler som husdjur eller inte, kan det vara intressant att åka till en djurpark för att titta på exempelvis ormar och ödlor. I Sverige går det att besöka djurparker i hela landet, från Skåne i söder till Lycksele i norr. Kolmården är Nordens största djurpark med […]

Krokodiler

Krokodiler är ett kräldjur som har funnits på jorden i 240 miljoner år. Idag finns det cirka 14 olika arter och de finns i Asien, Afrika, Amerika och Australien. Krokodiler lever nära vatten och livnär sig på att fånga olika typer av byten i sin omgivning. En krokodil kan b.la […]

meeta